Calendar

Sunday, November 22, 2020
Monday, November 23, 2020
Girls JV/Varsity Basketball vs Springfield (Varsity game only) - Senior Recognition
@ 6:00 PM
Location
CHS Gym

Tuesday, November 24, 2020
Wednesday, November 25, 2020
Thursday, November 26, 2020
Friday, November 27, 2020
Saturday, November 28, 2020